MEDIJSKA FOTOGRAFIJA

Odsek za medijsku fotografiju Balkan media tima namenjen je onima koji žele da nauče da savremenim veštinama i tehnikama upravljaju medijem fotografije. Cilj je da pronađu svoje polje fotografskog delovanja i započnu izgradnju ličnog stvaralačkog pečata. Plan i program odseka za medijsku fotografiju obuhvata tri nivoa znanja i veština: elementarnu tehniku fotografije, medijsku fotografiju i modnu fotografiju. Sistem rada sastoji se od teorijskih predavanja, vežbi, radionica, časova kritike, a svaki polaznik biće ispraćen u svojim individualnim interesovanjima.

Šef odseka medijske fotografije je Petar Vujanić, poznati medijski fotograf, sa dugogodišnjim stažom u medijima. Radio je sa mnogim javnim ličnostima i angažovan je na različitim projektima.