Projekti

Najvažniji realizovani projekti Balkan media tima:

1. "Profesionalna etika i korupcija" u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer

Trening je pohađalo 30 predstavnika lokalnih samouprava grada Beograda tokom 2010. godine, dok je kroz četiri ciklusa treninga u 2012. godini prošlo šezdeset predsatavnika lokalnih samouprava iz cele Srbije.

2. U saradnji sa nemačkom Fondacijom Konrad Adenauer izdali smo novinarski priručnik za rad na televiziji "Ispred kamere". Namenjen je studentima, mladim novinarima bez iskustva, ali i iskusnim profesionalcima.

3. "Škola istraživačkog novinarstva" u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert

4. Dva okrugla stola "Okugli sto - Da li osoba sa invaliditetom biti uspešna i ostvarena", povodom Svetskog dana osoba sa invaliditetom, pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i socijalne politike (2012.) i Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda (2011.)

5. "Trening - Odnosi s javnošću i javni nastup za osobe sa invaliditetom" pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i socijalne politike, organizovana su tri ciklusa za predstavnike organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i unapređenjem prava osoba sa invaliditetom u Beogradu, kao i po jedan ciklus za predstavnike u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Treninzi su realizovani u saradnji sa Centrom za tranziciju i ljudska prava "Spektar".

6. "Trening pregovaranja i javnog nastupa za članove pregovaračkih timova Srbije upućenih na komunikaciju sa EU" u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer

7. "Trening - Odnosi s javnošću i javni nastup za predstavnike sindikata" u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert

8. Četiri okrugla stola o pravosuđu, i to:  "Reforma pravosuđa i stranputice", "Moć i nemoć zakona u Srbiji",  "Jednaki pred sudom i zakonom: država vs. građanin" i  "Pravosuđe u zamci korupcije i partijske države" u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, a u okviru zajedničkog projekta "Evropska unija i pravna država".

9. Balkan media tim organizovao je četiri  humanitarne aukcije slika pod pokroviteljstvom Kabineta zamenika gradonačelnika Beograda:

  - "Božićna humanitarna aukcija slika" akademskog slikara Vladana Subotića, prikupljena sredstva iskorišćena su za renoviranje dnevnog boravka za decu i omladinu obolelu od  autizma "Dr Olga Hadzi Antonović" na Vračaru

   - Osmomartovska humanitarna aukcija slika "Deset naj slikarki Srbije našoj deci", prikupljena sredstva iskorišćena su renoviranje drugog dnevnog boravka za decu i omladinu obolelu od autizma  "Diljska" na Paliluli

    - Humanitarna aukcija slika "Iz privatnih kolekcija poznatih", održana povodom Svetskog dana izbeglica. Prikupljena sredstva iskorišćena su za letovanje dece iz kolektivnih centara u Beogradu

     - Novogodišnja humanitarna aukcija slika "Iz privatnih kolekcija poznatih ličnosti", održana povodom Svetskog dana ljudske solidarnosti. Sav prihod namenjen je poboljšanju uslova boravka u Prihvatilištu za odrasla i stara lica u Beogradu

     - Osmomartovska humanitarna aukcija slika "Deset Naj srpskih slikarki - humanost na delu", prikupljena sredsta namenjena su odeljenju za  dementna   lica pri Domu za stara lica na Bežanijska kosa

     Na svih pet manifestacije prikupljeno je preko četiri miliona dinara.

     10. Godišnja PR kampanja akademskog slikara Vladana Subotica - promocija u svim domaćim medijima, organizovanje izložbe slika u kući kralja Petra na Senjaku, organizovanje likovnih kolonija...

     11. Medijska kampanja i promocija u javnosti Drinske regate 2010. i Drinske regate 2011. u saradnji sa STC Bajina Bašta

     12. Organizacija prve "Konferencije o korporativnom volontiranju" u Republici Srbiji, povodom Međunarodne godine volontera (2011.), pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i socijalne politike i Kabineta zamenika gradonačelnika Grada Beograda.